Category Archives: ODDZIAŁY

Oddział w Słupsku

Planem na  rok  2018 jest uruchomienie schroniska dla bezdomnych kobiet. Włożyliśmy wiele pracy, aby stworzyć miejsce bezpieczne i zapewniające bezdomnym kobietom podstawowe standardy życia. Wierzymy, że to miejsce posłuży potrzebującym w poprawieniu jakości życia i będzie możliwością nowego startu, aby zacząć wszystko na nowo.