aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne
oddział terenowy Bydgoszcz


CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNEpowstało w celu realizacji biblijnej zasady zawartej w Ewangelii św. Mateusza: łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodzącego przyjąć, chorego i przebywającego w więzieniu odwiedzić.

ChSD w Bydgoszczy działa pod hasłem RODZINA TO JEDNA DRUŻYNA. Zajmujemy się pracą wśród rodzin, niosąc pomoc tym, którzy są w trudnej sytuacji życiowej, opuszczonym kobietom i rodzinom zagrożonym przemocą, bezrobociem i bezdomnością. Pragniemy również wspierać rodziny wielodzietne bez względu na ich sytuację materialną.

Podejmujemy różnorodne działania wspierające rodzinę jako najlepsze środowisko wychowawcze dla następnych pokoleń. Pragniemy, by w naszych domach były wychowywane szczęśliwe dzieci, by w środowisku domowym rozwijali się obywatele potrafiący podejmować właściwe decyzje, ludzie wartościowi i mający poczucie własnej wartości.

Od początku sierpnia 2017 działa w Białych Błotach placówka pod nazwą TWOJE MIEJSCE PRZY STOLE. Jest to jadłodajnia dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą zjeść ciepłego posiłku w domu, nie mają domu albo brak im kogoś, z kim mogliby zasiąść do stołu. Zapraszamy na ciepły posiłek w postaci zupy i pieczywa od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 14.00. W umówionym czasie można skorzystać z łazienki z natryskiem. Posiłki i korzystanie z toalety są całkowicie bezpłatne.

W roku 2016 powstała GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN Z DZIECKIEM Z ZESPOŁEM DOWNA. Oferujemy pomoc obecnym i przyszłym rodzicom dzieci z trisomią 21, organizujemy spotkania z terapeutami i specjalistami, którzy wspierają rehabilitację zarówno dzieci, jak i całej rodziny. Otrzymujemy finansowe wsparcie Miasta Bydgoszcz oraz poszukujemy dalszych środków na rozwój tego działania.

Od roku 2014 prowadzimy bezpłatne KURSY JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla dzieci i młodzieży z Rzęczkowa (gmina Zławieś Wielka). Co roku biorą w nich udział dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjum w Rzęczkowie, bo w programie tej szkoły nie ma takiego przedmiotu. W latach 2014 i 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Zarząd: przewodnicząca zarządu - Grażyna Wyżlic-Czerwińska
wiceprzewodnicząca - Anna Sikorska
skarbnik - Irena Józefowicz
Adres: ul. JANIKOWSKA 19
85-186
Tel. 793 955 910 (Grażyna Wyżlic-Czerwińska)
e-mail: chsdbydgoszcz@gmail.com
www: chsd.bydgoszcz.pl

Zdjęcia


   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.