Oddział w Słupsku

Planem na  rok  2018 jest uruchomienie schroniska dla bezdomnych kobiet. Włożyliśmy wiele pracy, aby stworzyć miejsce bezpieczne i zapewniające bezdomnym kobietom podstawowe standardy życia. Wierzymy, że to miejsce posłuży potrzebującym w poprawieniu jakości życia i będzie możliwością nowego startu, aby zacząć wszystko na nowo. 
 

tak było

 

 

budynek po zmianach

Prowadzimy interwencję kryzysowa i hostel postrehabilitacyjny dla osób, którzy skończyli terapię. Jesteśmy również w trakcie remontu sali, która ma służyć dzieciom i młodzieży, jak również odbywać się tam mają różnego rodzaju wykłady i prelekcje w tematach wsparcia dla osób, którzy potrzebują pomocy. Wierzymy, że to jest początek naszych działam, bo najważniejsze jest dla nas okazanie miłości i wparcia ludziom, którzy tego potrzebują. Stawiamy przede wszystkim na relacje i świadomość, że każdy człowiek jest wartościowy i godny zdrowego życia. Wierzymy, że Pan Bóg będzie nas prowadził w tych zadaniach i będzie poszerzał nasze możliwości. Wierzymy, że w Nim wszystko jest możliwe!
Kontakt
Adres:
ul. Rybacka 7
76-200 Słupsk tel. kom 502 761 165
biuro@chsd.slupsk.pl

 

 

udostepnij

Comments are closed.