kim jesteśmy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego . Działamy głównie na polu pomocy społecznej. Idea organizacji zawiera się w słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" według biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie powstało we wrześniu 1999 r. w Częstochowie. Dwa lata później - 10.12.2001 r. - z inicjatywy pastora Daniela Wołkiewicza główna siedziba została przeniesiona do Klucz. Tu jako pierwsze powstaje Schronisko "Dom Nadziei" dla osób bezdomnych oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Od tego momentu datuje się prężny rozwój organizacji. Do końca 2004 r. zostają utworzone 22 Oddziały Terenowe ChSD, a podobnych Schronisk na terenie całego kraju powstało już 19. Działają również świetlice socjoterapeutyczne, hostele, hospicja, ośrodki dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, jadłodajnie i stołówki dla najbardziej potrzebujących, domy dla ofiar przemocy w rodzinie i matek samotnie wychowujących dzieci.

Na dzień dzisiejszy większość z naszych oddziałów działa prężnie w swoich środowiskach lokalnych i podjęło autonomiczną działalność bądź  uzyskała odrębną osobowość prawną. Jesteśmy dumni z ich pracy i trzymamy kciuki za ich służbie potrzebującym!

Chęć niesienia pomocy innym sprawia, że Stowarzyszenie systematycznie rozwija swoją działalność. Angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne, rozdawnictwo odzieży i żywności, wspiera ubogich, bezdomnych i bezrobotnych. Stale też poszerza grono osób, które chcą pomagać w podobny sposób: - w maju 2017 r. został utworzony Dzienny Dom Pomocy w Witowie gdzie swoje miejsce znajdą osoby niesamodzielne w dużej mierze seniorzy. Tam znajdą opiekę, dostęp do rehabilitanta a także dzien wypełniony warsztatami, spotkaniami i rozmowami.
Głównym środkiem utrzymania - jako organizacji non profit - są darowizny i dotacje. Dzięki nim oraz dzięki ludziom dobrej woli, ChSD dociera z pomocą do najbardziej potrzebujących na terenie całej Polski. Swym podopiecznym zapewnia nie tylko dach nad głową, ale też wsparcie duchowe i profesjonalną pomoc terapeutyczną.

Dziękujemy naszym przyjaciołom, darczyńcom i wolontariuszom!