KONTAKT

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne

Siedziba główna:
ul. Bolesławska 23
32-310 Klucze

Numer KRS: 0000087073
NIP: 949-17-23-591
REGON: 151541820


  • Zarząd Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego

tel (032) 647-10-15
e-mail: kontakt@chsd.pl

  • Schronisko dla osób bezdomnych

Kierownik - Joel Wołkiewicz
telefon -32 647 14 41
e-mail -schroniskoklucze@chsd.pl

  • Centrum Integracji Społecznej

Kierownik -Anna Bielecka Chwast
telefon - 32 647 14 41
e-mail - kontakt@chsd.pl

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kierownik - Anna Bielecka Chwast
telefon - 32 647 14 41
e-mail - wtzklucze@chsd.pl


nr konta :

  • PKO BP o/Olkusz 79 1020 2430 0000 8402 0017 9853
    KOD SWIFT - BPKO PL PW

Jeśli chcesz przekazać darowiznę za pomocą karty bankowej lub przez PayPal kliknij na link.