Siedziba Główna

  • Schronisko dla osób bezdomnych

Kierownik - Joel Wołkiewicz
telefon -32 647 14 41
e-mail -schroniskoklucze@chsd.pl

e-mail -pracowniksocjalny.klucze@chsd.pl

 

  • Centrum Integracji Społecznej

Kierownik -Anna Bielecka Chwast
telefon - 32 647 14 41
e-mail - kontakt@chsd.pl

  • Warsztaty Terapii Zajęciowej

Kierownik - Anna Bielecka Chwast
telefon - 32 647 14 41
e-mail - wtzklucze@chsd.pl