WIZJA I WARTOŚCI

to ciągły rozwój... rozwój działań poprzez poszerzanie pracy np wśród osób starszych, czy niepełnosprawnych lub przewlekle chorych lecz także ulepszanie tego co już jest stworzone. Lepsza organizacja, prostsza komunikacja i jednolite standardy.

Nasza wizja to także profesjonalni pracownicy, odpowiednio wykształceni i przeszkoleni, przekonani o wartości swojej pracy ale także spełnieni w każdym aspekcie.

W szerszym aspekcie to wspieranie lokalnych społeczności, pomoc w identyfikowaniu ich problemów i wsparcie w ich rozwiązywaniu. W kontekście krajowych to tworzenie i dzielenie się dobrymi praktykami. Współpraca i partnerstwo z innymi organizacjami i instytucjami w celu budowania lepszych rozwiązań na rzecz osób najbardziej potrzebujących.

 

NASZE WARTOŚCI

 

Wartości, które są dla nas ważne odnoszą się do człowieka w całej jego złożoności:

Społeczne to wiarygodność, prawdomówność, szacunek, miłość skierowana na człowieka

Duchowe: to wiara w Boga i realizacja jego przykazań

Psychiczne radość z wykonywanej pracy

oraz fizyczne przekazywanie środków i narzędzi które, zapewniają bezpieczeństwo materialne pracownikom i potrzebującym.