Dzienny Dom Pomocy

Dzienny Dom Pomocy w Witowie

z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych w Witowie gm. Irządze

To przyjazne miejsce oferujące dzienną opiekę i terapię dla osób wymagających wsparcia z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności.

Pensjonariusze każdego dnia korzystają  z terapii zajęciowej, szeregu zajęć tematycznych, rehabilitacji, pełnego wyżywienia a także opieki lekarskiej i pielęgniarskiej a także wycieczek. Uczestnicy DDP mają możliwość transportu z miejsca zamieszkania

Dzienny Dom Pomocy posiada w pełni wyposażone 2 pokoje hostelowe z węzłami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępne dla pensjonariuszy w sytuacjach kryzysowych

SEKCJA USŁUG OPIEKUŃCZYCH

W ramach pracy Dziennego Domu prowadzimy  także pracę w domach osób niesamodzielnych w gminie Irządze i Szczekociny w ramach której opiekunki środowiskowe wspierają osoby w zakresie samoobsługi, prowadzenia domu, załatwiania spraw. Dodatkowo istnieje możliwość skorzystania z wizyt domowych fizjoterapeuty

kontakt

Dzienny Dom Pomocy -
tel 34 333 69 29

email: ddp.witow@chsd.pl

Witów 167, 42-446 Irządze