Dzienny Dom Pomocy

Dzienny Dom Pomocy w Witowie

z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych w Witowie gm. Irządze

kontakt

Kierownik DDP -Agnieszka Łuszczek
tel 503 541 639

email: ddp.witow@chsd.pl

Witów 167, 42-446 Irządze