Category Archives: praca

PRACA – Pracownik Socjalny

Zatrudnienie: PRACOWNIK SOCJALNY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia  2012 r.  w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie art. 118a ustawy z dnia 12...
Read more

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 1/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,...
Read more

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 2/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie, w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX....
Read more

Praca – Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD

Kierowca/zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5....
Read more

Praca – kierownik i opiekun noclegowni w Katowicach

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni do noclegowni dla osób bezdomnych opiekuna oraz kierownika noclegowni.
-miejsce wykonywania pracy : Katowice

Zakres obowiązków dla kierownika : 

  • - kontakt administracyjny z MOPS oraz Urzędem Miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami samorządowymi
  • kontakt ze szpitalem
  • opieka nad noclegownią
  • ciągły nadzór nad pracownikami
  • obsługa mediów
  • ...
Read more

OPIEKUN W SCHRONISKU z usługami opiekuńczymi

Ogłaszamy nabór na stanowisko OPIEKUN os. BEZDOMNYCH W SCHRONISKU Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Miejsce pracy : Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Zakres obowiązków:
  •  sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkankami schroniska, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i opieki higienicznej,
  • dbanie o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzorowanie prac porządkowych,
  • egzekwowanie od...
Read more