Category Archives: praca

Praca – Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD

Kierowca/zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5....
Read more

Praca – kierownik i opiekun noclegowni w Katowicach

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni do noclegowni dla osób bezdomnych opiekuna oraz kierownika noclegowni.
-miejsce wykonywania pracy : Katowice

Zakres obowiązków dla kierownika : 

 • - kontakt administracyjny z MOPS oraz Urzędem Miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami samorządowymi
 • kontakt ze szpitalem
 • opieka nad noclegownią
 • ciągły nadzór nad pracownikami
 • obsługa mediów
 • ...
Read more

OPIEKUN W SCHRONISKU z usługami opiekuńczymi

Ogłaszamy nabór na stanowisko OPIEKUN os. BEZDOMNYCH W SCHRONISKU Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Miejsce pracy : Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Zakres obowiązków:
 •  sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkankami schroniska, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i opieki higienicznej,
 • dbanie o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzorowanie prac porządkowych,
 • egzekwowanie od...
Read more

oferta pracy INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą  w Kluczach ogłasza nabór na stanowisko: INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ w Centrum Integracji Społecznej adres: Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Zakres obowiązków:
 • nadzór nad uczestnikami pracowni gastronomicznej, panowanie nad dyscypliną pracy grupy, dbaniem o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć oraz przestrzeganie procedur HACCP,
 • prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych...
Read more

Nabór ofert ZAZ – warsztaty integracyjno-motywacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na realizację usługi przeprowadzenia warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników projektu „Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie:...
Read more

PRACA – Pracownik ds obsługi kadr i płac

Pracownik ds obsługi kadr i płac w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów oferta nr 5/2020/ZAZ/CHSD Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Pracownik ds obsługi kadr i płac w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu...
Read more

OPIEKUN W SCHRONISKU – D. GÓRNICZA, Ząbkowice

Ogłaszamy nabór na stanowisko OPIEKUN BEZDOMNYCH W SCHRONISKU Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Miejsce pracy : Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Zakres obowiązków:
 •  sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkankami schroniska, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i opieki higienicznej,
 • dbanie o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzorowanie prac porządkowych,
 • egzekwowanie od mieszkańców...
Read more