Category Archives: praca

PRACA- Instruktor Zawodu – Dział Pralni – w Zakładzie Aktywności Zawodowej – oddział główny Łazy

oferta nr 3/2022/ZAZ/CHSD Instruktor Zawodu – dział pralni w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Instruktor zawodu – dział pralni w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...
Read more

PRACA – Instruktor Zawodu – Dział Gastronomiczny – w Zakładzie Aktywności Zawodowej – oddział główny Łazy

Oferta nr 4/2022/ZAZ/CHSD Instruktor Zawodu – dział gastronomiczny – w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Instruktor zawodu- dział gastronomiczny w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...
Read more

PRACA – Pracownik Socjalny

Zatrudnienie: PRACOWNIK SOCJALNY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia  2012 r.  w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie art. 118a ustawy z dnia 12...
Read more

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 1/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,...
Read more

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 2/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie, w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX....
Read more