Category Archives: AKTUALNOŚCI

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić...

Read more

Wigilia dla potrzebujących

W dniu 24 grudnia 2021r, odbędzie się przy ul. Bolesławskiej 23 w Kluczach, o godz. 16:00 , uroczysta wieczerza wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Działanie to, kierowane jest do osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz samotnych.
Informujemy że zadanie jest realizowane zgodnie z dostępnością dla osób ze...
Read more

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Nasza placówka w Kluczach realizuje grant pn. „Bezpieczny dom” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Placówki dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość...
Read more

Ogłoszenie ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

  ZAMAWIAJĄCY: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Bolesławska 23 32-310 Klucze tel/fax (032) 67 30211, 326730211 e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

  w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w...
Read more