Category Archives: AKTUALNOŚCI

„ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 – Informacja

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w związku z realizacją zdania publicznego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu
„ Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Działanie 1,2,3
 informuje że w związku z zapytaniem...
Read more

„ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne od dnia 1 lipca 2022 roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu „ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do...
Read more

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić...

Read more

Wigilia dla potrzebujących

W dniu 24 grudnia 2021r, odbędzie się przy ul. Bolesławskiej 23 w Kluczach, o godz. 16:00 , uroczysta wieczerza wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Działanie to, kierowane jest do osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz samotnych.
Informujemy że zadanie jest realizowane zgodnie z dostępnością dla osób ze...
Read more