Category Archives: AKTUALNOŚCI

Informacja – Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020

Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019,...
Read more

Indywidualne doradztwo zawodowe- zadanie publiczne w Zawierciu

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  zostało wyłonione do realizacji zadania publicznego  „Indywidualne doradztwo zawodowe”, w ramach projektu 9.1.1. pt. „Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego na lata 2019-2020”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  Realizatorem projektu jest Centrum Integracji Społecznej               w Zawierciu - Żerkowicach działające w imieniu CHSD w Kluczach przy współpracy...
Read more

Wigilia i Święta po naszemu

Święta 2019 roku wcale nie okazały się białe i mroźne.....być może jest to powód do niezadowolenia lecz tylko jeśli spojrzymy na to bez perspektywy. Nasze schroniska co roku zastawiają wigilijny stół dla mieszkańców i każdej samotnej osoby chcącej dołączyć. Mieszkańcy schronisk powodów do niezadowolenia znaleźć mogliby...

Read more

Wspólna wieczerza wigilijna

W dniu 24.12.2019r w naszej siedzibie przy ul.Bolesławsiej 23 o godz.16 odbędzie się wieczerza wigilijna dla osób bezdomnych. Wszystkie osoby chętne do udziału zapraszamy do wspólnego stołu i posiłku. Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą:"Organizacja wieczerzy wigilijnej i działania pomocowe dla bezdomnych mieszkańców powiatu olkuskiego przebywających w...
Read more

Piękne podziękowanie i relacja uczestników i ich bliskich dla kadry WTZ Łazy

Poświętowaliśmy! 15 lat Warsztat Terapii Zajęciowej Łazy to masa historii i niezapomnianych zdarzeń! Ale teraz trwa DZIŚ. Dziś czyli codzienna terapia, rehabilitacja i relacje które budują i uczą. Dziś trwa także dla rodzin uczestników dla których udział ich bliskich w WTZ Łazy to realne wsparcie. Warsztaty są miejscem spełnienia o czym każdy z uczestników opowiada...
Read more

Jubileusz 15 lecia WTZ Łazy

Dziś jubileusz 15-lecia świętował Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach. Była moc życzeń, wspaniały występ uczestników WTZ-ów, rozstrzygnięty został również konkurs plastyczny "Kwiaty Polskie". Zwycięską pracę organizatorzy przekazali Staroście Zawierciańskiemu Gabrielowi Dorsowi w podziękowaniu za patronat nad konkursem. Obraz z rąk autorki otrzymali Wicestarosta Zawierciański Paweł Sokół Bożena Szydlik, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Read more

Dobra wigilijna nowina

19 projektów otrzymało dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.  Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zostały uroczyście podpisane umowy potwierdzające to dofinansowanie 4 wybranych organizacji w...
Read more