Category Archives: AKTUALNOŚCI

kontenery chłodnicze – pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,...

Read more

zapytanie ofertowe ZAZ- kontenery chłodnicze

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i...
Read more

sprzęt rehabilitacyjny ZAZ- pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna...
Read more

Informacja – Zakład Aktywności Zawodowej Spełnieni w pracy

Z powodu ogólnopolskiego zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz podejmowanych środków zaradczych, informujemy, że terminy zaplanowanych w bieżącym okresie działań projektowych "Zakład Aktywności Zawodowej Spełnieni  w pracy" moga ulec zmianie. Pozostajemy z Państwem w kontakcie i na bieżąco będziemy informować o aktualnej sytuacji. Dbajcie o siebie i o innych....
Read more

zapytanie ofertowe ZAZ – sprzęt rehabilitacyjny

Klucze, 12.03.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5...
Read more

Zapytanie ofertowe ZAZ – Komputery

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul.Bolesławska 23 32-310 Klucze Tel: (032) 67 30211, 326730210 e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...
Read more

Karnawałowe szaleństwo

W naszych placówkach powoli kończy się okres karnawałowy ale wykorzystaliśmy ten czas do ostatnich chwil. [gallery ids="1154,1155,1156,1157"] W zabawach brali udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z Klucz oraz Łaz wraz  z zaproszonymi gośćmi z innych placówek . Klub Seniora  w Witowie także, nie pozostał w tyle. [gallery ids="1161,1160,1159"] Zarówno WTZ-ty jak i Klub przygotował dla swoich uczestników zabawne gry...
Read more