Category Archives: AKTUALNOŚCI

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Nasza placówka w Kluczach realizuje grant pn. „Bezpieczny dom” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Placówki dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość...
Read more

Ogłoszenie ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

  ZAMAWIAJĄCY: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Bolesławska 23 32-310 Klucze tel/fax (032) 67 30211, 326730211 e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

  w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w...
Read more

Zmiana daty zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo w nawiązaniu do pisma nr PSI.6334.47.2021 z 30 marca 2021 r. uprzejmie informuję, że w piśmie nr DSR.V.831.46.2020.AB z 9 kwietnia 2021 r. Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazał, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad...
Read more

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.161,60 zł dla osoby...
Read more

By chciało się chcieć- Podaruj Święta

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne we współpracy z gminą Szczekociny i Irządze rozpocznie realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „ Śląskie dla Seniora”. Świąteczna paczka do 24. 12.2020r. trafi do 85 najbardziej potrzebujących seniorów zamieszkujących na terenie  gmin Szczekociny i Irządze w  powiecie...
Read more