Category Archives: AKTUALNOŚCI

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach , ul. Bolesławska 23,  informuje że Od dnia  01.09.2020 r do 30.11.2020 r  realizuje program finansowany przez PFRON w ramach zadania „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. W ramach realizacji programu zostały zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej...
Read more

Praca Psycholog ZAZ

Psycholog w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów/opiekun osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających oferta nr 6/2020/ZAZ/CHSD LINK DO POBRANIA - psycholog ZAZ oferta pracy  ...
Read more

Zapytanie ofertowe – sprzęt do rehabilitacji i wyposażenie sal rehabilitacyjnych -ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5...
Read more

Zapytanie ofertowe – kontenery chłodnicze – ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób...
Read more

Życzenia podczas wyjątkowej Wielkanocy

Święta to czas wyjątkowy. A co jeśli świętujemy w szczególnych czasach??? Takie przyszło nam przeżywać... Nie świętujemy przecież tylko dla tradycji, tylko dla utartych zwyczajów. Powracając do genezy tych Świąt przypomnimy sobie, że to dzięki Jezusowi Chrystusowi nastąpiło zwycięstwo życia nad śmiercią. Łaski nad grzechem, miłości nad nienawiścią.
Cieszmy się...
Read more