Category Archives: AKTUALNOŚCI

Wsparcie Wojewody Małopolskiego w organizacji Wielkanocnego Śniadania

W dniu 12 kwietnia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zastawi świąteczny wielkanocny  stół dla swoich podopiecznych z dwóch schronisk: z powiatu olkuskiego znajdujących się w Kluczach oraz Gorenicach. Dzięki temu mieszkańcy dwóch schronisk pomimo trudności i sytuacji w jakiej się znaleźli, poczują że maja wspólny dom, bliskie im oraz dobrze życzące osoby oraz przychylność Pana Wojewody Małopolskiego...
Read more

kontenery chłodnicze – pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,...

Read more

zapytanie ofertowe ZAZ- kontenery chłodnicze

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i...
Read more

sprzęt rehabilitacyjny ZAZ- pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna...
Read more

Informacja – Zakład Aktywności Zawodowej Spełnieni w pracy

Z powodu ogólnopolskiego zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz podejmowanych środków zaradczych, informujemy, że terminy zaplanowanych w bieżącym okresie działań projektowych "Zakład Aktywności Zawodowej Spełnieni  w pracy" moga ulec zmianie. Pozostajemy z Państwem w kontakcie i na bieżąco będziemy informować o aktualnej sytuacji. Dbajcie o siebie i o innych....
Read more

zapytanie ofertowe ZAZ – sprzęt rehabilitacyjny

Klucze, 12.03.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5...
Read more

Zapytanie ofertowe ZAZ – Komputery

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul.Bolesławska 23 32-310 Klucze Tel: (032) 67 30211, 326730210 e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...
Read more