Category Archives: AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe – sprzęt do rehabilitacji i wyposażenie sal rehabilitacyjnych -ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5...
Read more

Zapytanie ofertowe – kontenery chłodnicze – ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób...
Read more

Życzenia podczas wyjątkowej Wielkanocy

Święta to czas wyjątkowy. A co jeśli świętujemy w szczególnych czasach??? Takie przyszło nam przeżywać... Nie świętujemy przecież tylko dla tradycji, tylko dla utartych zwyczajów. Powracając do genezy tych Świąt przypomnimy sobie, że to dzięki Jezusowi Chrystusowi nastąpiło zwycięstwo życia nad śmiercią. Łaski nad grzechem, miłości nad nienawiścią.
Cieszmy się...
Read more

Zawieszenie działań do 24 kwietnia

Na podstawie zaleceń Wojewodów przedłużamy zawieszenie naszych placówek wsparcia dziennego w tym:
  1. Centrum Integracji Społecznej w Kluczach, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Łazach i Witowie
  2. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kluczach i Łazach
  3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łazach i Witowie
  4. Klubie Seniora w Witowie
do 24 kwietnia włącznie. Zwracamy się z prośbą do...
Read more

Wsparcie Wojewody Małopolskiego w organizacji Wielkanocnego Śniadania

W dniu 12 kwietnia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zastawi świąteczny wielkanocny  stół dla swoich podopiecznych z dwóch schronisk: z powiatu olkuskiego znajdujących się w Kluczach oraz Gorenicach. Dzięki temu mieszkańcy dwóch schronisk pomimo trudności i sytuacji w jakiej się znaleźli, poczują że maja wspólny dom, bliskie im oraz dobrze życzące osoby oraz przychylność Pana Wojewody Małopolskiego...
Read more

kontenery chłodnicze – pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,...

Read more