Recent Posts by admin

„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Nasza placówka w Kluczach realizuje grant pn. „Bezpieczny dom” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”. Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Placówki dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19. Wartość...
Read more

Ogłoszenie ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI

  ZAMAWIAJĄCY: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Bolesławska 23 32-310 Klucze tel/fax (032) 67 30211, 326730211 e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY

  w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.