Recent Posts by admin

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 1/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,...
Read more

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 2/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie, w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX....
Read more

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić...

Read more

Wigilia dla potrzebujących

W dniu 24 grudnia 2021r, odbędzie się przy ul. Bolesławskiej 23 w Kluczach, o godz. 16:00 , uroczysta wieczerza wigilijna z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Działanie to, kierowane jest do osób najuboższych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz samotnych.
Informujemy że zadanie jest realizowane zgodnie z dostępnością dla osób ze...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.