Recent Posts by admin

PRACA – Pracownik Socjalny

Zatrudnienie: PRACOWNIK SOCJALNY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia  2012 r.  w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie art. 118a ustawy z dnia 12...
Read more

„ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 – Informacja

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w związku z realizacją zdania publicznego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu
„ Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Działanie 1,2,3
 informuje że w związku z zapytaniem...
Read more

„ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne od dnia 1 lipca 2022 roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu „ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 MODUŁ III: INFRASTRUKTURA Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do...
Read more

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 1/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020,...
Read more

Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – przedłużenie terminu naboru

Oferta nr 2/2022/ZAZ/CHSD Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie – Przedłużenie Terminu Naboru Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Rehabilitant w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Witowie, w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX....
Read more

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić...

Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.