Recent Posts by admin

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2023r.

Zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2023r. dotyczące przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla uczestników projektu pn.: „Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Nr umowy: RPSL.09.01.07-24-00GG/22. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 11.04.2023r. FORMULARZ...
Read more

„Pomoc” nie jedno ma imię

„Pomoc” nie jedno ma imię, a dziś jej imię to uczestniczki pracowni opieki osób starszych w Centrum Integracji Społecznej w Kluczach. CIS działa od 17 lat przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym. Na zasadzie przyuczenia zawodowego w różnych dziedzinach daje możliwość osobom długotrwale bezrobotnym do powrotu na otwarty...
Read more

Prace manualne w Schronisku w Kluczach

Choć na dworze jeszcze trochę zimowo i wietrznie to u nas wcale nie wieje nudą. Schronisko dla osób bezdomnych oprócz pracowników socjalnych, pielęgniarek, kucharzy , kierowników, zatrudnia opiekunów którzy nie tylko dbają o zdrowie, czystość i porządek ale również o dobre wykorzystanie wolnego czasu oraz potencjału jaki drzemie w tych osobach. Pani Ania nasz nowy...
Read more

Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2023r.

Zapytanie ofertowe z dnia 08.03.2023r. dotyczące dostawy narzędzi na potrzeby realizacji wsparcia dla uczestników Projektu pn.: „Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Nr umowy: RPSL.09.01.07-24-00GG/22. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert...
Read more

Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2023r.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2023r. dotyczące dostawy asortymentu rehabilitacyjno-medycznego na potrzeby realizacji wsparcia dla uczestników Projektu pn.: „Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Nr umowy: RPSL.09.01.07-24-00GG/22. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin składania ofert do 10.03.2023r. Zapytanie ofertowe - pobierz Formularz oferty cenowej -...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.