Recent Posts by admin

Informacja – Oddział Terenowy w Radomsku

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku od dnia 25 kwietnia 2022 roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu:

Całkowity koszt realizacji zdania publicznego wynosi 61 000,00 zł

Kwota...

Read more

Wigilia dla osób bezdomnych i potrzebujących

W dniu 24.12.2022 roku o godz. 15:00 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne organizuje uroczystą wigilię dla osób bezdomnych i potrzebujących. Jeżeli jesteś osobą zainteresowaną udziałem, to proszę o wcześniejszą informację pod nr telefonu 502-729-147 lub meilowo cis.klucze@gmail.com Wigilia odbędzie się w siedzibie...
Read more

PRACA- Instruktor Zawodu – Dział Pralni – w Zakładzie Aktywności Zawodowej – oddział główny Łazy

oferta nr 3/2022/ZAZ/CHSD Instruktor Zawodu – dział pralni w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Instruktor zawodu – dział pralni w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...
Read more

PRACA – Instruktor Zawodu – Dział Gastronomiczny – w Zakładzie Aktywności Zawodowej – oddział główny Łazy

Oferta nr 4/2022/ZAZ/CHSD Instruktor Zawodu – dział gastronomiczny – w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Instruktor zawodu- dział gastronomiczny w Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny w Łazach w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego...
Read more

PRACA – Pracownik Socjalny

Zatrudnienie: PRACOWNIK SOCJALNY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia  2012 r.  w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie art. 118a ustawy z dnia 12...
Read more

„ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022 – Informacja

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w związku z realizacją zdania publicznego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu
„ Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022
MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Działanie 1,2,3
 informuje że w związku z zapytaniem...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.