Recent Posts by admin

Praca – Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD

Kierowca/zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5....
Read more

Praca – kierownik i opiekun noclegowni w Katowicach

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni do noclegowni dla osób bezdomnych opiekuna oraz kierownika noclegowni.
-miejsce wykonywania pracy : Katowice

Zakres obowiązków dla kierownika : 

 • - kontakt administracyjny z MOPS oraz Urzędem Miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami samorządowymi
 • kontakt ze szpitalem
 • opieka nad noclegownią
 • ciągły nadzór nad pracownikami
 • obsługa mediów
 • ...
Read more

Praca Psycholog ZAZ

Psycholog w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów/opiekun osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających oferta nr 6/2020/ZAZ/CHSD LINK DO POBRANIA - psycholog ZAZ oferta pracy  ...
Read more

Zapytanie ofertowe – sprzęt do rehabilitacji i wyposażenie sal rehabilitacyjnych -ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5...
Read more

OPIEKUN W SCHRONISKU z usługami opiekuńczymi

Ogłaszamy nabór na stanowisko OPIEKUN os. BEZDOMNYCH W SCHRONISKU Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI Miejsce pracy : Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Zakres obowiązków:
 •  sprawowanie bezpośredniej opieki nad mieszkankami schroniska, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy i opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych i opieki higienicznej,
 • dbanie o powierzone mienie oraz stan sanitarny pomieszczeń, nadzorowanie prac porządkowych,
 • egzekwowanie od...
Read more

Recent Comments by admin

  No comments by admin yet.