Recent Posts by admin

Zmiana daty zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo w nawiązaniu do pisma nr PSI.6334.47.2021 z 30 marca 2021 r. uprzejmie informuję, że w piśmie nr DSR.V.831.46.2020.AB z 9 kwietnia 2021 r. Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazał, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad...
Read more

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający: 1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1.161,60 zł dla osoby...
Read more

By chciało się chcieć- Podaruj Święta

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne we współpracy z gminą Szczekociny i Irządze rozpocznie realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „ Śląskie dla Seniora”. Świąteczna paczka do 24. 12.2020r. trafi do 85 najbardziej potrzebujących seniorów zamieszkujących na terenie  gmin Szczekociny i Irządze w  powiecie...
Read more

Sami-Dzielni! – razem przeciw COVID-19

Nasza placówka realizuje grant pn. Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w ramach zadania grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”. Cel główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników placówki ….. (nazwa placówki)  w związku z zagrożeniem  i skutkami COVID-19 poprzez zakup sprzętu umożliwiającego kontakt...
Read more

Praca – Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD

Kierowca/zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko: Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5....
Read more

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach , ul. Bolesławska 23,  informuje że Od dnia  01.09.2020 r do 30.11.2020 r  realizuje program finansowany przez PFRON w ramach zadania „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. W ramach realizacji programu zostały zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej...
Read more

Praca – kierownik i opiekun noclegowni w Katowicach

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni do noclegowni dla osób bezdomnych opiekuna oraz kierownika noclegowni.
-miejsce wykonywania pracy : Katowice

Zakres obowiązków dla kierownika : 

  • - kontakt administracyjny z MOPS oraz Urzędem Miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami samorządowymi
  • kontakt ze szpitalem
  • opieka nad noclegownią
  • ciągły nadzór nad pracownikami
  • obsługa mediów
  • ...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.