Recent Posts by admin

Zapytanie ofertowe – kontenery chłodnicze – ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

  W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób...
Read more

Życzenia podczas wyjątkowej Wielkanocy

Święta to czas wyjątkowy. A co jeśli świętujemy w szczególnych czasach??? Takie przyszło nam przeżywać... Nie świętujemy przecież tylko dla tradycji, tylko dla utartych zwyczajów. Powracając do genezy tych Świąt przypomnimy sobie, że to dzięki Jezusowi Chrystusowi nastąpiło zwycięstwo życia nad śmiercią. Łaski nad grzechem, miłości nad nienawiścią.
Cieszmy się...
Read more

Zawieszenie działań do 24 kwietnia

Na podstawie zaleceń Wojewodów przedłużamy zawieszenie naszych placówek wsparcia dziennego w tym:
  1. Centrum Integracji Społecznej w Kluczach, Zawierciu, Dąbrowie Górniczej, Łazach i Witowie
  2. Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kluczach i Łazach
  3. Zakładu Aktywności Zawodowej w Łazach i Witowie
  4. Klubie Seniora w Witowie
do 24 kwietnia włącznie. Zwracamy się z prośbą do...
Read more

Wsparcie Wojewody Małopolskiego w organizacji Wielkanocnego Śniadania

W dniu 12 kwietnia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zastawi świąteczny wielkanocny  stół dla swoich podopiecznych z dwóch schronisk: z powiatu olkuskiego znajdujących się w Kluczach oraz Gorenicach. Dzięki temu mieszkańcy dwóch schronisk pomimo trudności i sytuacji w jakiej się znaleźli, poczują że maja wspólny dom, bliskie im oraz dobrze życzące osoby oraz przychylność Pana Wojewody Małopolskiego...
Read more

kontenery chłodnicze – pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,...

Read more

oferta pracy INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą  w Kluczach ogłasza nabór na stanowisko: INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ w Centrum Integracji Społecznej adres: Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Zakres obowiązków:
  • nadzór nad uczestnikami pracowni gastronomicznej, panowanie nad dyscypliną pracy grupy, dbaniem o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć oraz przestrzeganie procedur HACCP,
  • prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych...
Read more

zapytanie ofertowe ZAZ- kontenery chłodnicze

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.