Recent Posts by admin

kontenery chłodnicze – pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i montaż kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,...

Read more

oferta pracy INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą  w Kluczach ogłasza nabór na stanowisko: INSTRUKTOR PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ w Centrum Integracji Społecznej adres: Wapienna 17, 42-520 Dąbrowa Górnicza, Zakres obowiązków:
  • nadzór nad uczestnikami pracowni gastronomicznej, panowanie nad dyscypliną pracy grupy, dbaniem o zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o porządek w miejscu zajęć oraz przestrzeganie procedur HACCP,
  • prowadzenie zajęć reintegracji zawodowej,
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych...
Read more

zapytanie ofertowe ZAZ- kontenery chłodnicze

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i...
Read more

sprzęt rehabilitacyjny ZAZ- pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna...
Read more

Informacja – Zakład Aktywności Zawodowej Spełnieni w pracy

Z powodu ogólnopolskiego zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz podejmowanych środków zaradczych, informujemy, że terminy zaplanowanych w bieżącym okresie działań projektowych "Zakład Aktywności Zawodowej Spełnieni  w pracy" moga ulec zmianie. Pozostajemy z Państwem w kontakcie i na bieżąco będziemy informować o aktualnej sytuacji. Dbajcie o siebie i o innych....
Read more

zapytanie ofertowe ZAZ – sprzęt rehabilitacyjny

Klucze, 12.03.2020r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem sprzętu do rehabilitacji i wyposażenia sal rehabilitacyjnych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5...
Read more

Zapytanie ofertowe ZAZ – Komputery

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul.Bolesławska 23 32-310 Klucze Tel: (032) 67 30211, 326730210 e-mail: zaz@chsd.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z planowanym zakupem sprzętu komputerowego i biurowego niezbędnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa...
Read more

Nabór ofert ZAZ – warsztaty integracyjno-motywacyjne

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na realizację usługi przeprowadzenia warsztatów integracyjno-motywacyjnych dla 48 uczestników projektu „Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie:...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.