Recent Posts by admin

Oddział w Opolu

Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi,...
Read more

Oddział w Rybniku

korespondencja: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu, Osiedle XXX-lecia 135/24, 44-286 Wodzisław Śląski tel: 32 425 92 34, 534 020 243  
W obu Domach pomagamy odbudować połamane życie czasami wykluczonych społecznie osób, tak aby wrócili do rodzin i podjęli pracę. Oni budują atmosferę domową, pomagają sobie...
Read more

Placówka w Lędzinach

Ośrodek prowadzi schronisko dla osób bezdomnych w którym przebywa 40 osób Adres  Ul. Pokoju 37 43-143 Lędziny Kontakt 514 920 341...
Read more

Placówka w Gorenicach

        Placówka prowadzi schronisko dla osób bezdomnych Adres Ul. Chrzanowska 2 , 32-327 Gorenice Kontakt 32 645 61 67...
Read more

Placówka w Katowicach

  Placówka w Katowicach prowadzi schronisko dla osób bezdomnych.  Umożliwia schronienie dla ok 30 osób. Adres ul. Gliwicka 89a Katowice tlf 32 203 11 61...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.