Recent Posts by admin

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów związanych z prowadzeniem usług opiekuńczo-hostelowych oraz terapii zajęciowej

ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERTY   w postępowaniu o udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Postępowanie Zakup artykułów związanych z prowadzeniem usług opiekuńczo-hostelowych oraz terapii zajęciowej dotyczący projektu „Genesis – Dzienny Dom Pomocy z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dla Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego w Kluczach Zamówienie jest współfinansowane z Regionalnego...
Read more

Dzień otwarty w Witowie

12go kwietnia w godzinach 9-14 mieliśmy możliwość otworzyć naszą placówkę dla wszystkich zainteresowanych. Dzień otwarty dał możliwość zaprezentowania naszej pracy dokonanej na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy, Stworzenia Centrum Integracji Społecznej, ich pracy i osiągnięć na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych. Była to także szansa na zwiedzanie po nowootwatej placówce opieki dziennej dla osób niesamodzielnych.  Dzienny Dom...
Read more

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kluczach ogłaszają nabór uzupełniający

Ogłoszenie dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów Czy jesteś osobą z niepełnosprawnością lub rodzicem osoby niepełnosprawnej ( także ruchowo) która chciałaby wysłać swoje dziecko do udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej? Oferta obejmuje  zajęcia manualne, artystyczne, edukacyjne w różnorodnych pracowniach artystycznych, kulinarnych Może masz całkiem inne zainteresowania i lubisz komputer czy...
Read more

Praca na stanowisku rehabilitant/fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pomocy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko: I  Rehabilitant/Fizjoterapeuta w ramach projektu konkursowego ”Genesis- Dzienny Dom Pomocy  z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5...
Read more

Jajeczko w placówce Zawiercie – Żerkowice

Skromnie, ale za to w miłym towarzystwie uczciliśmy w Żerkowicach nadchodzące Święta Wielkiej Nocy. Razem z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej 27 marca 2018r. przy świątecznie zastawionym stole zasiedli: pani Teresa Mucha-Popiel (zastępca Prezydenta ds. społecznych), pani Anna Kołodziejczyk (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu) oraz członkowie zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego: Karolina Kaminiów i Jerzy Latos. Read more

Siedziba Główna – Klucze

Adres ul. Bolesławska 23 32-310 Klucze tel/fax (032) 647-14-41 tel (032) 647-10-15 e-mail: chsd@o2.pl   W siedzibie głównej zlokalizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej które  powstały przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w grudniu 2002 roku. Mamy 25 uczestników w 5...
Read more

Placówka w Łazach

Adres ul Brzozowa 19 42-450 Łazy tel. (0-32) 673 02 10, 673 02 11 Faks:     (0-32) 671 75 05 Bank Spóldzielczy w Łazach 78 8440 0002 0000 0001 0823 0004 e-mail: wtz.lazy@gmail.com Strona www Placówka prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Żłobek Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach powstał w grudniu 2004 dzięki ścisłej...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.