Recent Posts by admin

Oddział w Opolu

Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi,...
Read more

Oddział w Rybniku

korespondencja: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne - Oddział Terenowy w Rybniku-Niewiadomiu, Osiedle XXX-lecia 135/24, 44-286 Wodzisław Śląski tel: 32 425 92 34, 534 020 243  
W obu Domach pomagamy odbudować połamane życie czasami wykluczonych społecznie osób, tak aby wrócili do rodzin i podjęli pracę. Oni budują atmosferę domową, pomagają sobie...
Read more

Placówka w Lędzinach

Ośrodek prowadzi schronisko dla osób bezdomnych w którym przebywa 40 osób Adres  Ul. Pokoju 37 43-143 Lędziny Kontakt 514 920 341...
Read more

Placówka w Gorenicach

        Placówka prowadzi schronisko dla osób bezdomnych Adres Ul. Chrzanowska 2 , 32-327 Gorenice Kontakt 32 645 61 67...
Read more

Placówka w Katowicach

  Placówka w Katowicach prowadzi schronisko dla osób bezdomnych.  Umożliwia schronienie dla ok 30 osób. Adres ul. Gliwicka 89a Katowice tlf 32 203 11 61...
Read more

Aż leciały pióra! – CIS Żerkowice

Aż leciały pióra! 12 marca 2018r. do naszej placówki zawitali aktorzy amatorskiego zespołu teatralnego „Na przekór” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie pod okiem Doroty Zieleniec odnoszącej liczne sukcesy na gruncie ogólnokrajowym. Pani Dorota jest autorką scenariusza i reżyserem. W przedstawieniu "Ptasie tarapaty" udział wzięli: Edyta Szwed, Andrzej Szwed, Tatiana Cieślik, Bronisław Grenda, Helena Grabowska, Elwira...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.