Recent Posts by admin

Praca na stanowisku rehabilitant/fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pomocy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko: I  Rehabilitant/Fizjoterapeuta w ramach projektu konkursowego ”Genesis- Dzienny Dom Pomocy  z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5...
Read more

Jajeczko w placówce Zawiercie – Żerkowice

Skromnie, ale za to w miłym towarzystwie uczciliśmy w Żerkowicach nadchodzące Święta Wielkiej Nocy. Razem z uczestnikami Centrum Integracji Społecznej 27 marca 2018r. przy świątecznie zastawionym stole zasiedli: pani Teresa Mucha-Popiel (zastępca Prezydenta ds. społecznych), pani Anna Kołodziejczyk (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu) oraz członkowie zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego: Karolina Kaminiów i Jerzy Latos. Read more

Siedziba Główna – Klucze

Adres ul. Bolesławska 23 32-310 Klucze tel/fax (032) 647-14-41 tel (032) 647-10-15 e-mail: chsd@o2.pl   W siedzibie głównej zlokalizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej które  powstały przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w grudniu 2002 roku. Mamy 25 uczestników w 5...
Read more

Placówka w Łazach

Adres ul Brzozowa 19 42-450 Łazy tel. (0-32) 673 02 10, 673 02 11 Faks:     (0-32) 671 75 05 Bank Spóldzielczy w Łazach 78 8440 0002 0000 0001 0823 0004 e-mail: wtz.lazy@gmail.com Strona www Placówka prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Żłobek Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach powstał w grudniu 2004 dzięki ścisłej...
Read more

Oddział w Opolu

Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi,...
Read more

Placówka w Lędzinach

Ośrodek prowadzi schronisko dla osób bezdomnych w którym przebywa 40 osób Adres  Ul. Pokoju 37 43-143 Lędziny Kontakt 514 920 341...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.