Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach , ul. Bolesławska 23,  informuje że

Od dnia  01.09.2020 r do 30.11.2020 r  realizuje program finansowany przez PFRON w ramach zadania „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

W ramach realizacji programu zostały zakupione środki ochrony osobistej dla pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kluczach. Kwota dofinansowania 8 316,00 zł.

udostepnij

Comments are closed.