By chciało się chcieć- Podaruj Święta

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne we współpracy z gminą Szczekociny i Irządze rozpocznie realizację zadania publicznego współfinansowanego ze środków Województwa Śląskiego w ramach małych grantów senioralnych „ Śląskie dla Seniora”.

Świąteczna paczka do 24. 12.2020r. trafi do 85 najbardziej potrzebujących seniorów zamieszkujących na terenie  gmin Szczekociny i Irządze w  powiecie zawierciańskim.

W realizację zadania zaangażowały się Ośrodki Pomocy Społecznej w Szczekocinach

i Irządzach, w imieniu  Stowarzyszenia działania realizować będą pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy/filia Witów.

udostepnij

Comments are closed.