Dobra wigilijna nowina

19 projektów otrzymało dofinansowanie od Wojewody Małopolskiego w ramach otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.  Dziś w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zostały uroczyście podpisane umowy potwierdzające to dofinansowanie 4 wybranych organizacji w tym także i my!!

Te umowy to ostatnie z niezbędnych dokumentów. Są także projekty, których przygotowanie lub realizacja już się rozpoczęły. Niejednokrotnie są to zadania, których przeprowadzenie wymaga pracy i zaangażowania wielu osób, wolontariuszy, a także pokładów siły i poczucia misji niesienia dobra każdemu potrzebującemu. Dziękuję Państwu za oddanie i wielkie serce, które wkładacie w swoją codzienność! Święta to szczególny czas, w którym nikt nie powinien być sam. Dzięki Państwa inicjatywom wielu potrzebujących będzie miało szansę poczuć moc wspólnoty i empatii – mówił wojewoda małopolski Piotr Ćwik podczas uroczystości.

„Wigilia z Mikołajem” to  pomoc świąteczna dla ubogich i bezdomnych, wsparcie rzeczowe, żywnościowe i wspólna wieczerza wigilijna dla rodzin z niepełnosprawnością i w trudnej sytuacji życiowej – to tylko niektóre z wydarzeń, które będą mogły odbyć się w Małopolsce dzięki temu wsparciu. Dofinansowany projekt skierowany jest do osób skrajnie ubogich, bezdomnych które dzięki tym środkom zasiądą do wspólnej świątecznej wierzerzy , w ramach środków zakupimy także pralkę i niezbędne środki higieniczne.

udostepnij

Comments are closed.