Informacja – Oddział Terenowy w Radomsku

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Radomsku od dnia
25 kwietnia 2022 roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu:

Całkowity koszt realizacji zdania publicznego wynosi 61 000,00 zł

Kwota dofinansowania wynosi 54 300,00 zł.

Główne działania będą dotyczyły prac remontowych w Schronisku dla Osób Bezdomnych „Dom Nadziei” w Radomsku, w tym remont dachu, odnowienie zniszczonych ścian i sufitów, remont łazienek oraz zakupu nowego wyposażenia budynku w celu podniesienia standardu usług świadczonych
w schronisku. Prace remontowe wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi standardami
i wymogami związanymi z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia
27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

udostepnij

Comments are closed.