„Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Nasza placówka w Kluczach realizuje grant pn. „Bezpieczny dom” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców/pacjentów i pracowników Placówki dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych działającej przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym  w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi 10 000,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego .

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021

W wyniku realizacji grantu  doposażymy  Placówkę dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych działającą przy  Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym, w sprzęt i wyposażenie niezbędne do walki z epidemią i jej skutkami. Zostaną także doposażone stanowiska pracy personelu, w niezbędne środki ochrony.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

udostepnij

Comments are closed.