Nabór na stanowisko Kierownik Klubu Seniora w Witowie

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach,

Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I Kierownik w Klubie Seniora w Witowie gm. Irządze w ramach projektu konkursowego „Klub Seniora w Witowie dofinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

II. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony,
III. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu, przewidywany początek zatrudnienia 1.09.2019r.( w przypadku nieprzewidzianych trudności na etapie rekrutacji może ulec przesunięciu)

więcej informacji  w załącznikach

klub seniora CV zał. 1

ogłoszenie keirownik KS

 

udostepnij

Comments are closed.