Nabór: PRACOWNIK SOCJALNY

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór na stanowisko

PRACOWNIK SOCJALNY w schronisku w Dąbrowie Górniczej i Katowicach

Wymagania niezbędne:

a) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
c) spełnienie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – art. 116, art. 156 ustawy o pomocy społecznej, zm. ustawy o pom. społ. z 16.02.2007 art. 5,

Kryterium naboru:
– rozmowa kwalifikacyjna: znajomość ustawy o pomocy społecznej w szczególności zagadnień określonych w zakresie wykonywanych zadań na stanowisku (patrz poniżej).

Wymagania dodatkowe:
– mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego,
– mile widziane prawo jazdy kat. B
– umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie pakietów biurowych,
– sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność,
– etyka zawodowa,
– wysoka kultura osobista,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,
– umiejętność kulturalnej i asertywnej obsługi klienta.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Nowo zatrudniony pracownik zostanie przydzielony prowadzenia działań obejmujących zakres jego obowiązków w Schronisku dla osób bezdomnych  w Dąbrowie Górniczej Ząbkowicach i w Katowicach

, którego zadaniami są w szczególności:

  1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
    2)obsługa związana z skierowaniami dotyczącymi schronienia (noclegownia, schronisko),
    5) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
    6) zapewnienie pracy socjalnej, a także pozostałych zadań wymienionych w art. 119 ustawy o pomocy społecznej.

Informację o warunkach pracy na danym stanowisku:

– zatrudnienie nastąpi od listopada 2018 r.,
– miejsce pracy: Schronisko dla osób bezdomnych  Dąbrowa Górnicza -Ząbkowice i schronisko w Katowicach -Załęże

– wymiar czasu pracy: pełny etat,

- istnieje możliwość zatrudnienia na ½ etatu w placówce w Katowicach lub Dąbrowie Górniczej

– pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas próbny do 3 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Dokumenty aplikacyjne:

– list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz.922, z późn. zm.),

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zobowiązany jest przedstawić:

– uwierzytelnione* dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
– uwierzytelnione* dokumenty potwierdzające dotychczasowe doświadczenie kandydata, jeżeli takowe występuje, w tym: świadectwa pracy, opinie, referencje,
– uwierzytelnione* inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach i uprawnieniach, jeżeli takowe występują,

*Uwierzytelnienie kserokopii dokumentów dokonuje osoba ubiegająca się o zatrudnienie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 10 października 2018 r. do godz. 15.30 na adres e-mail karolinakaminiow@gmail.com lub pocztą na adres: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ul. Bolesławska 23 Klucze 32-310

Z dopiskiem „ nabór pracownik socjalny”

Termin rozmów kwalifikacyjnych będzie ustalany indywidualnie.

 

udostepnij

Comments are closed.