Oferta pracy na stanowisko KIEROWCA WTZ/ZAOPATRZENIOWIEC

Kierowca/zaopatrzeniowiec

 

Nazwa: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne  z siedzibą w Kluczach

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I      kierowca / zaopatrzeniowiec

 1.  Rodzaj umowy: umowa o pracę

III. Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia sierpień 2018

Do obowiązków kierowcy/zaopatrzeniowca pracy należeć będzie:

 1. Przywożenie i odwożenie osób niepełnosprawnych, asystowanie przy wykonywanych pracach
 2. Zapewnienie dostaw zaopatrzenia w materiały niezbędne do funkcjonowania placówki
 3. wypełnianie kart drogowych zgodnie z ilością przejechanych kilometrów i przewozu
 4. Dbanie o bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych
 5. Dbanie o powierzony środek lokomocji, zabezpieczenie, drobne naprawy, sprawność pojazdu.
 6. Sprawdzenie przed wyjazdem sprawności pojazdu oraz codziennie utrzymanie czystości wewnątrz.
 7. Wykonywanie innych poleceń kierownika związanych z działalnością WTZ

Wymagania:

 1. Posiadanie prawa jazdy minimum 5 lat
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz publicznych,
 3. niekaralność  z tytułu przestępstw dot. ruchu drogowego
 4. dyspozycyjność i sprawne przemieszczanie się w obszarze realizacji działań WTZ
 5. Umiejętność pracy w zespole
 6. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu ,
 7. odpowiedzialność, rzetelność, samodzielność,
 8. umiejętność zachowania pełnej dyskrecji;

Mile widziane:

 • znajomość topografii terenu
 • ukończony kurs opiekuna osoby niepełnosprawnej

Wymagane dokumenty

 1.  życiorys (CV)
  2.list motywacyjny,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebyte doskonalenie zawodowe, do wglądu przy rozmowie kwalifikacyjnej

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą –„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.)

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w terminie do 25.07.2018r. na adres  e-mailowy anklaud@o2.pl   lub osobiście w biurze pracownika socjalnego w tytule  : „Nabór na stanowisko kierowca WTZ/zaopatrzeniowiec”

Dodatkowe informacje pod numerem 502 729 147

udostepnij

Comments are closed.