Ogromny sukces projektu CIS w Witowie !

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 31.12.2018  zakończyło realizację dwuletniego projektu, który miał na celu pomoc osobom bezrobotnym oraz w trudnej sytuacji życiowej  w  celu podjęciu zmian  w swoim życiu lecz przede wszystkim podjęciu zatrudnienia.Projekt "Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start " w Witowie wykorzystując potencjał specjalistów, trenerów lecz także organizując szkolenia zawodowe staże i kursy, zakładał aktywizację zawodową oraz społeczną 80 osób. Koniec projektu dał możliwość konfrontacji założeń projektu z jego rzeczywistymi rezultatami, analizy udzielonego wsparcia oraz sprawdzenia  dalszych losów uczestników.
Projekt okazał się ogromnym sukcesem. Z projektu skorzystało 111 osób.  Wsparcie kadry w pokonywaniu osobistych lęków, zachęcanie do podejmowania kolejnych kroków, niejednokrotnie osobiste wyjazdy na kursy i zaangażowanie personelu  by umożliwić osobom jak najlepszy start w nowej rzeczywistości miało bezpośrednie przełożenie na  rezultaty projektu w szczególności na ilość osób, które znalazły pracę. Wskaźnik zatrudnieniowy po zakończeniu został przekroczony prezentując poziom realizacji na poziomie 245%. W sumie 37 osób zostało zatrudnionych . Nasze wywiady z uczestnikami potwierdzają, iż wyszkolone osoby utrzymują swoje miejsce pracy zaś pracodawcy pozytywnie odnoszą się do przyjętych osób. Poznajcie dalsze losy niektórych z nich
Obecnie Centrum Integracji Społecznej dalej wspiera osoby osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym  . Zapraszamy wszystkich, którzy chcą skorzystać z możliwości oferowanych przez CIS w Witowie,by podjąć wyzwanie nauki zawodu w kierunkach m.in  gastronomicznych, remontowych czy opiekuńczych  w celu znalezienia pracy.
Więcej informacji na stronie http://ciswitow.pl/

udostepnij

Comments are closed.