„ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne od dnia 1 lipca 2022 roku realizuje zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w programie
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z zakresu pomocy społecznej , w ramach programu „ Pokonać bezdomność . Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2022

MODUŁ III: INFRASTRUKTURA
Cel: Wsparcie podmiotów w dostosowaniu prowadzonych przez nie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów. Działanie 1,2,3.

Całkowity koszt realizacji zdania publicznego wynosi 193 534,00 zł
Kwota dofinansowania wynosi 174 100,00 zł.

Główne działania będą dotyczyły remontu dachu w Schronisku dla osób bezdomnych w Żerkowicach –Zawierciu. Dodatkowo zostaną wykonane prace remontowo-adaptacyjne takie jak przygotowanie
i dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów
i wymogów związanych z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni.

udostepnij

Comments are closed.