Praca – Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD

Kierowca/zaopatrzeniowiec w  Zakładzie Aktywności Zawodowej

oferta nr 7/2020/ZAZ/CHSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Kierowca/zaopatrzeniowiec w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu ( zakończenie projektu 31.03.2023r.) lub nieokreślony.

2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: listopad 2020r.

3. Praca zmianowa w godzinach 7.00-19.00

4. Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne Zakład Aktywności Zawodowej; 42-446 Witów 167, gmina Irządze, powiat zawierciański, woj. śląskie oraz 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.

5. Do obowiązków kierowcy/ zaopatrzeniowca należeć będzie:

a) dbanie o bezpieczeństwo przewożonych pasażerów;
b) dbanie o porządek, czystość i stan techniczny pojazdu;
c) organizowanie oraz przestrzeganie terminów przeglądów technicznych pojazdu;
d) organizowanie ekonomicznych przewozów pasażerów;
e) sporządzanie w ustalonych terminach sprawozdawczości dotyczącej transportu oraz
eksploatacji środków transportowych;
f) planowanie, organizacja i realizacja procesu zakupu towarów;
g) monitorowanie stanu magazynowego, uzupełnianie zapasów;
h) bieżący kontakt z dostawcami;
i) poszukiwanie nowych źródeł zaopatrzenia;
j) kontrola dostaw w zakresie ilości, jakości..

6. Wymagania:
a) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
b) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe,
c) prawo jazdy kat. “B”
d) dobra organizacja czasu pracy,
e) dyspozycyjność.

OFERTA DO POBRANIA (PDF)

udostepnij

Comments are closed.