Praca na stanowisku rehabilitant/fizjoterapeuta w Dziennym Domu Pomocy

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ogłasza nabór ofert na stanowisko:

I  Rehabilitant/Fizjoterapeuta w ramach projektu konkursowego ”Genesis- Dzienny Dom Pomocy  z miejscami hostelowymi i sekcją usług opiekuńczych” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych.

II Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na czas realizacji projektu lub nieokreślony.

III Wymiar czasu pracy: 1 etat, początek zatrudnienia    05.04.2018 r.

więcej informacji na stronie . Wejdź tutaj

udostepnij

Comments are closed.