PRACA – Pracownik Socjalny

Zatrudnienie: PRACOWNIK SOCJALNY
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego ( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 17 kwietnia  2012 r.  w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie art. 118a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  z późn .zm)  usprawnionymi  do wykonywania zawodu. 
Miejsce wykonywania pracy: schronisko dla osób bezdomnych w Kluczach oraz schronisko dla osób bezdomnych Gorenicach
Wynagrodzenie : 4 000,00 brutto
 Podania  i CV  wraz z klauzulą zgody dot. RODO prosimy skladać na meil: chsd@o2.pl
osoba do kontaktu:  Daniel Wołkiewicz  ( dyrektor)  515-750-182

udostepnij

Comments are closed.