Pracownik ds obsługi kadr i płac – oferta nr 2/2019/ZAZ/CHSD

Pracownik ds obsługi kadr i płac w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów

oferta nr 2/2019/ZAZ/CHSD

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Pracownik ds obsługi kadr i płac w Zakładzie Aktywności Zawodowej w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas próbny z możliwością przedłużenia na okres realizacji projektu ( zakończenie projektu 31.12.2022r.) lub czas nieokreślony.
 2. Wymiar czasu pracy: 3/4 etatu; planowany termin zatrudnienia: październik 2019r.
 3. Miejsce pracy: 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.
 4. Do obowiązków pracownika ds obsługi kadr i płac należeć będzie:
 5. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników,
 6. sporządzanie umów o pracę, wystawianie świadectw pracy,
 7. sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń,
 8. rozliczanie delegacji pracowniczych,
 9. sporządzanie planów urlopowych, ewidencji i rozliczania urlopów pracowniczych,
 10. nadzór nad lekarskimi badaniami okresowymi pracowników,
 11. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach,
 12. sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i płac.

pracownik ds kadr i płac oferta 2

 

udostepnij

Comments are closed.