Prezentacja naszej perspektywy dla osób niepełnosprawnych w powiecie Zawierciańskim

12 lutego na zaproszenie Bogusława Piotrowskiego - Wicestarosty Zawierciańskiego, mieliśmy możliwość przedstawienia sytuacji osób niepełnosprawnych oraz potrzeby aktywizacji w kontekście społecznym oraz zawodowym.

Jerzy Latos - Prezes Stowarzyszenia wraz z  Beatą Szczygieł - kierownikiem WTZ w Łazach  reprezentowali nasze Stowarzyszenie dzieląc się doświadczeniem w  pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Spotkanie było okazją do omówienia sytuacji   Warsztatów Terapii Zajęciowej  w powiecie, w tym Warsztatu w Łazach prowadzonego przez ChSD. Jednak podczas spotkania chcieliśmy przedstawić nową perspektywę - stworzenia zakładu pracy dla osób niepełnosprawnych w powiecie.

Obecnie oczekujemy na decyzję przygotowanego projektu „Zakład Aktywności Zawodowej – spełnieni w pracy”  który opiewa na ponad 12 mln zł. Pozytywnie przeszedł ocenę formalną, wkrótce znane będą wyniki oceny merytorycznej. W jego ramach planowane jest otworzenie ZAZ-u w Łazach oraz jego filii w Witowie, zatrudnienie 48 osób niepełnosprawnych - które mogłyby pracować oferując usługi gastronomiczne, pralnicze i rękodzielniczo-porządkowe- oraz zatrudnienie 16 osób kadry pracowniczej.

Wierzymy, że sytuację osób niepełnosprawnych poprawiłoby z pewnością uruchomienie  Zakładów Aktywizacji Zawodowej. Powstanie ZAZ-ów pozwoliłoby zaktywizować zawodowo i przygotować do startu na otwartym rynku pracy osoby, które obecnie uczęszczają na Warsztaty Terapii Zajęciowej. To z kolei pozwoliłoby kolejnym, oczekującym osobom uczestniczyć w WTZ-ach.

 

udostepnij

Comments are closed.