sprzęt rehabilitacyjny ZAZ- pytania i odpowiedzi do oferty zakupu

Dotyczy zapytania ofertowego na zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji, wyposażenia sal rehabilitacyjnych i innych sprzętów niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej - spełnieni w pracy.” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

Pytanie 1:

Chcielibyśmy złożyć propozycję sprzętu rehabilitacyjnego  jednak w opisie  P1 bieżnia parametry podane prze z państwa wskazują na bieżnię Kettler RUN 7 której obecnie nie ma już na rynku  (Kettler wycofał się z Polski)Proponujemy bieżnie o zbliżonych parametrach- BE5830 firmy HMS lub BE6000 (dostępna w maju 2020)

Podobnie jest z rowerem poziomym  treningowym P10 – opis wskazuje rower Giro-R Kettler Proponuję rower magnetyczny poziomy  R5814-i

Odpowiedź Zamawiającego:

 Parametry, które zostały podane są minimalnymi wymogami technicznymi, natomiast zgodnie z pkt. 4 Przedmiotu zapytania "Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie przedmiotów rehabilitacyjnych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia". W związku z tym Zamawiający dopuszcza wskazanie produktów o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

Pytanie 2:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie poz. 17 i 18   szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia :

poz. 17  -  co Zamawiający rozumie pod pojęciem  kompletu  - ile sztuk ma wchodzić na jeden komplet ,

poz. 18  -  co Zamawiający rozumie pod pojęciem  kompletu  - ile sztuk ma wchodzić na jeden komplet ,

-   czy zamiast rakietek do badmintona drewnianych  Zamawiający dopuszcza rakietki z  ramą  aluminiową  spełniającą wymogi szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia

Odpowiedź Zamawiającego:

 Poz. 17 - pod pojęciem 1 kompletu Zamawiający rozumie 2 sztuki rakietek do tenisa stołowego

Poz.18-  pod pojęciem 1 kompletu Zamawiający rozumie 2 sztuki rakiet do badmintona

-Rakietki do badmintona - zgodnie z pkt. 4 Przedmiotu zapytania „Wszelkie użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy, typy i pochodzenie przedmiotów rehabilitacyjnych nie są dla wykonawców wiążące, mają jedynie charakter pomocniczy. W wypadku użytych w opisie nazw, Zamawiający dopuszcza stosowanie produktów „równoważnych”, gdzie produkt równoważny oznacza taki produkt, który ma takie same cechy, funkcje oraz parametry i standardy jakościowe lub lepsze niż konkretny produkt wskazany w opisie z nazwy lub pochodzenia”. W związku z tym Zamawiający dopuszcza wskazanie produktów o tych samych lub lepszych parametrach technicznych.

 

udostepnij

Comments are closed.