Uczestnicy i rekrutacja

Projekt skierowany jest do 48 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób:

  • w wieku 25-55 lat,
  • biernych zawodowo/bezrobotnych/długotrwale bezrobotnych,
  • zamieszkałych teren powiatu: zawierciańskiego, myszkowskiego i częstochowskiego,
  • zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (niezależnie od przyczyny niepełnosprawności), wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji,
  • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, wydane przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie wydane przez Lekarza Orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

ZAŁĄCZNIKI

REGULAMIN_REKRUTACJI_ZAZ

Zal._1_Formularz_zgloszeniowy_ZAZ

Zal._2_Status_na_rynku_pracy

Zal._3__Miejsce_zamieszkania

Zal._4_Deklaracja_wstepna