Wsparcie Wojewody Małopolskiego w organizacji Wielkanocnego Śniadania

W dniu 12 kwietnia Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zastawi świąteczny wielkanocny  stół dla swoich podopiecznych z dwóch schronisk: z powiatu olkuskiego znajdujących się w Kluczach oraz Gorenicach. Dzięki temu mieszkańcy dwóch schronisk pomimo trudności i sytuacji w jakiej się znaleźli, poczują że maja wspólny dom, bliskie im oraz dobrze życzące osoby oraz przychylność Pana Wojewody Małopolskiego wobec działań  jakie na rzecz tych osób są organizowane.
„Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej pod nazwą "Organizacja Wielkanocnego Śniadania Świątecznego dla osób z powiatu olkuskiego w zadaniach realizowanych przez ChSD", realizowane przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne z siedzibą w Kluczach ul. Bolesławska 23, jest współfinansowane ze środków Wojewody Małopolskiego”

udostepnij

Comments are closed.