Zapytanie ofertowe – kontenery chłodnicze – ZAZ

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

W związku z planowanym zakupem i montażem kontenerów chłodniczych w ramach projektu ”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy,” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zaprasza do złożenia oferty.

Pliki do pobrania

Kontenery Chłodnicze oferta

inf. dot. unieważ post. str 1

inf. dot. unieważ. post. str 2

zestawienie złozonych ofert

 

 

udostepnij

Comments are closed.