Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2023r.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2023r. dotyczące dostawy asortymentu rehabilitacyjno-medycznego na potrzeby realizacji wsparcia dla uczestników Projektu pn.: „Razem z nami - wsparcie obywateli z Ukrainy z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Nr umowy: RPSL.09.01.07-24-00GG/22. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert do 10.03.2023r.

Zapytanie ofertowe - pobierz

Formularz oferty cenowej - pobierz

udostepnij

Comments are closed.