Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Dostawa i montaż wyposażenia planowanej do uruchomienia pralni wraz z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu „Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” realizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne.

Comments are closed.