Category Archives: ODDZIAŁY

Siedziba Główna – Klucze

Adres ul. Bolesławska 23 32-310 Klucze tel/fax (032) 647-14-41 tel (032) 647-10-15 e-mail: chsd@o2.pl Największą część budynku zajmuje schronisko dla osób bezdomnych gdzie nowy dom znajduje  80 mężczyzn i kobiet.  Każda osoba której pozwala na to stan zdrowia włącza się  w prace na rzecz ośrodka. Zarówno w  kwestii przygotowania  posiłku, renowacji wnętrz, utrzymania zieleni dookoła obiektu a nawet uprawy własnych warzyw i  hodowli...
Read more

Placówka w Łazach

Adres ul Brzozowa 19 42-450 Łazy tel. (0-32) 673 02 10, 673 02 11 Faks:     (0-32) 671 75 05 Bank Spóldzielczy w Łazach 78 8440 0002 0000 0001 0823 0004 e-mail: wtz.lazy@gmail.com Strona www Placówka prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Żłobek Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach powstał w grudniu 2004 dzięki ścisłej...
Read more

Oddział w Opolu

Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi,...
Read more

Placówka w Lędzinach

Ośrodek prowadzi schronisko dla osób bezdomnych w którym przebywa 40 osób Adres  Ul. Pokoju 37 43-143 Lędziny kontakt@chsd.pl Kontakt pod numerem 515 750 182 z Panem Danielem Wołkiewiczem - Dyrektorem lub pod numerem 798 075 691 z Panią Pauliną Gamrat - pracownik socjalny....
Read more

Placówka w Gorenicach

        Placówka prowadzi schronisko dla osób bezdomnych Adres Ul. Chrzanowska 2 , 32-327 Gorenice Kontakt 32 645 61 67...
Read more

Placówka w Witowie

        Placówka prowadzi Centrum Integracji Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy [caption id="attachment_782" align="alignleft" width="150"] pokój hostelowy Dziennego Domu Pomocy[/caption] [caption id="attachment_783" align="alignleft" width="150"] pracownia gastronomiczna CIS[/caption]             Adres : Witów 167, 42-446 Irządze e-mail: ddp.witow@chsd.pl lub ciswitow@chsd.pl Strona Dzienny Dom...
Read more

Placówka w Katowicach

 

Placówka w Katowicach prowadzi schronisko dla osób bezdomnych.  Umożliwia schronienie dla ok 30 osób.

Adres

ul. Gliwicka 89a Katowice

Kontakt do placówki 32 203 11 61

Kontakt pod numerem 515 750 182 z Panem Danielem Wołkiewiczem - Dyrektorem