Category Archives: ODDZIAŁY

Siedziba Główna – Klucze

Adres ul. Bolesławska 23 32-310 Klucze tel/fax (032) 647-14-41 tel (032) 647-10-15 e-mail: chsd@o2.pl   W siedzibie głównej zlokalizowane są Warsztaty Terapii Zajęciowej które  powstały przy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Dobroczynnym w grudniu 2002 roku. Mamy 25 uczestników w 5...
Read more

Placówka w Łazach

Adres ul Brzozowa 19 42-450 Łazy tel. (0-32) 673 02 10, 673 02 11 Faks:     (0-32) 671 75 05 Bank Spóldzielczy w Łazach 78 8440 0002 0000 0001 0823 0004 e-mail: wtz.lazy@gmail.com Strona www Placówka prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Żłobek Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach powstał w grudniu 2004 dzięki ścisłej...
Read more

Oddział w Opolu

Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi,...
Read more

Placówka w Lędzinach

Ośrodek prowadzi schronisko dla osób bezdomnych w którym przebywa 40 osób Adres  Ul. Pokoju 37 43-143 Lędziny Kontakt 514 920 341...
Read more

Placówka w Gorenicach

        Placówka prowadzi schronisko dla osób bezdomnych Adres Ul. Chrzanowska 2 , 32-327 Gorenice Kontakt 32 645 61 67...
Read more

Placówka w Katowicach

  Placówka w Katowicach prowadzi schronisko dla osób bezdomnych.  Umożliwia schronienie dla ok 30 osób. Adres ul. Gliwicka 89a Katowice tlf 32 203 11 61...
Read more