Placówka w Łazach

Adres

ul Brzozowa 19
42-450 Łazy
tel. (0-32) 673 02 10, 673 02 11
Faks:     (0-32) 671 75 05

Bank Spóldzielczy w Łazach
78 8440 0002 0000 0001 0823 0004
e-mail: wtz.lazy@gmail.com

Strona www

Placówka prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Żłobek

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach powstał w grudniu 2004 dzięki ścisłej współpracy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Urzędu Miasta i Gminy w Łazach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Terapia dla uczestników jest prowadzona w siedmiu pracowniach. Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Poza zajęciami przewidzianymi w poszczególnych pracowniach, każdy z uczestników może brać udział w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej. Facebook wtz

Viewty

Centrum Integracji Społecznej zapewnia  uczestnikom poradnictwo indywidualne: socjalne, psychologiczne, prawne oraz warsztaty zadaniowe. Zajęcia odbywać się będą w wymiarze 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Osoby zdobywające nowe kwalifikacje w CIS, podczas udziału w projekcie będą otrzymywać będą świadczenie integracyjne, wypłacane z Funduszu Pracy przez Powiatowy Urząd Pracy. Kwota ta ma wynosić sto procent zasiłku dla bezrobotnych. Każdy uczestnik uzyska także możliwość zdania egzaminu końcowego oraz certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności.

Żłobek

Do dyspozycji dzieci należą  dwie monitorowane sale, szatnia, łazienka z brodzikiem oraz integracyjny plac zabaw. Opiekę nad podopiecznymi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Oprócz tego maluchom zapewnione jest pełne i dostosowane do potrzeb wyżywienie oraz fachowa opieka pielęgniarska. Działania prowadzone przez specjalistyczny żłobek nastawione są przede wszystkim na bogatą ofertę edukacyjno- wychowawczo- terapeutyczną, która dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, uwzględniając elementy teorii pedagogicznej i psychologicznej oraz integracji sensorycznej.

 

udostepnij

Comments are closed.