Placówka w Łazach

Adres

ul Brzozowa 19
42-450 Łazy
tel. (0-32) 673 02 10, 673 02 11
Faks:     (0-32) 671 75 05

Bank Spóldzielczy w Łazach
78 8440 0002 0000 0001 0823 0004
e-mail: wtz.lazy@gmail.com

Strona www

Placówka prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej, Centrum Integracji Społecznej oraz Żłobek

Warsztat Terapii Zajęciowej w Łazach powstał w grudniu 2004 dzięki ścisłej współpracy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego, Urzędu Miasta i Gminy w Łazach oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy wykorzystaniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Terapia dla uczestników jest prowadzona w siedmiu pracowniach. Każda z pracowni usprawnia uczestników w innej dziedzinie. Program terapii w pracowniach jest dostosowany do psychofizycznych możliwości uczestnika. Poza zajęciami przewidzianymi w poszczególnych pracowniach, każdy z uczestników może brać udział w zajęciach ruchowych na sali gimnastycznej. Facebook wtz

Żłobek

Do dyspozycji dzieci należą  dwie monitorowane sale, szatnia, łazienka z brodzikiem oraz integracyjny plac zabaw. Opiekę nad podopiecznymi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Oprócz tego maluchom zapewnione jest pełne i dostosowane do potrzeb wyżywienie oraz fachowa opieka pielęgniarska. Działania prowadzone przez specjalistyczny żłobek nastawione są przede wszystkim na bogatą ofertę edukacyjno- wychowawczo- terapeutyczną, która dostosowana jest do indywidualnych potrzeb każdego dziecka, uwzględniając elementy teorii pedagogicznej i psychologicznej oraz integracji sensorycznej.

 

udostepnij

Comments are closed.