Oddział w Opolu

Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi, w większości są to osoby bezdomne.

Celem działalności grupy w odniesieniu do osób uzależnionych i bezdomnych jest podjęcie świadomej działalności profilaktycznej, kompensacyjnej, która zmierza przede wszystkim do rozpoznawania indywidualnych możliwości i potrzeb, pomaganie chętnym do aktywności życiowej w uzyskaniu pracy, pomoc w załatwieniu różnych spraw urzędowych jak np. wyrabianie dowodu osobistego.
W ramach grupy organizowane są posiłki dla bezdomnychwydawana jest też odzież zdobywana z różnych źródeł. Dostarczane są kanapki i ciepła herbata w miejsca, w których najczęściej przebywają bezdomni, organizowany jest dowóz dla osób, które chcą korzystać z kompleksowej pomocy w ośrodkach dla bezdomnych m.in. w Kluczach.
Korzystamy z możliwości ubiegania się o dotacje, które są niezbędne przy prowadzeniu tego rodzaju działań. W naszej działalności wykraczamy poza obszar grupy osób bezdomnych i niesiemy pomoc także ludziom ubogim z terenu Opola i okolic (jest to 350 rodzin) między innymi poprzez dostarczanie im żywności. Prowadzimy dożywianie, organizujemy zbiórki na paczki świąteczne dla dzieci ubogich i niepełnosprawnych.
W ramach współpracy z Bankiem Żywności w Opolu wydajemy żywność osobom potrzebującym z naszego terenu. Wśród tej grupy osób rozprowadzamy także odzież, pozyskujemy oraz transportujemy meble i sprzęt AGD do potrzebujących rodzin.

Stowarzyszenie rozwija swoją działalność dobroczynną, nie pozostaje obojętne na ludzką krzywdę i realizuje zadania z zakresu polityki społecznej.

strona www

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział Terenowy w Opolu
ul. Wróblewskiego 26, 45-760 Opole

udostepnij

Comments are closed.