Praca – kierownik i opiekun noclegowni w Katowicach

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zatrudni do noclegowni dla osób bezdomnych opiekuna oraz kierownika noclegowni.
-miejsce wykonywania pracy : Katowice

Zakres obowiązków dla kierownika : 

 • - kontakt administracyjny z MOPS oraz Urzędem Miasta i innymi instytucjami oraz jednostkami samorządowymi
 • kontakt ze szpitalem
 • opieka nad noclegownią
 • ciągły nadzór nad pracownikami
 • obsługa mediów
 • dbałość o bezpieczeństwo
 • kontakt ze stacją SANEPID, policją, strażą miejską
 • prowadzenie spotkań grupowych, rozmowy indywidualne,  zajęcia aktywizujące
Praca obejmuje system zmianowy 
Wymagania kwalifikacyjne: wykształcenie minimum średnie oraz obligatoryjnie  kurs lub studia podyplomowe dla kierowników schronisk z zakresu zarządzania pomocą  społeczną( poparte dokumentem np. dyplom, świadectwo ukończenia kursu) . Dodatkowo co najmniej roczny staż pracy w instytucji o podobnym profilu opieki i pracy z osobami bezdomnymi ( schronisko, noclegownia, ogrzewalnia na dowolnym stanowisku np. kierownik, opiekun, kierowca- opiekun, terapeuta, instruktor, itp )

Zakres obowiązków opiekuna noclegowni:

 • praca i nadzór nad osobami bezdomnymi
 • pomoc w obsłudze higieny i czystości osobistej,
 • prace porządkowe na terenie obiektu
 • prowadzenie spotkań grupowych, rozmowy indywidualne,  zajęcia aktywizujące.

Praca obejmuje system zmianowy .

Wymagania kwalifikacyjne na stanowisko opiekuna: wykształcenie minimum średnie oraz obligatoryjnie kurs pierwszej pomocy  przedmedycznej  poparty zaświadczeniem ( dyplom, zaświadczenie lub  świadectwo ukończenia kursu)
KONTAKT
Oferty kandydatów na stanowiska kierownik noclegowni, bądź opiekun, prosimy kierować pod adres email: chsd@o2.pl , z dopiskiem na CV  klauzuli  RODO n.t. zgody na przetwarzanie danych osobowych.

udostepnij

Comments are closed.