Psycholog w Zakładzie Aktywności Zawodowej – oferta nr 1/2019/ZAZ/CHSD

Psycholog w  Zakładzie Aktywności Zawodowej oddział główny Łazy i filia Witów/opiekun osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających

oferta nr 1/2019/ZAZ/CHSD

 

 

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne ogłasza nabór ofert na stanowisko:

Psycholog w Zakładzie Aktywności Zawodowej/ opiekun osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających w ramach projektu “ Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Włączenie społeczne, działanie 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy: etat; planowany termin zatrudnienia: październik 2019r.
 3. Miejsce pracy: Chrześcijańskie Stowarzyszenia Dobroczynne Zakład Aktywności Zawodowej; 42-446 Witów, gmina Irządze, powiat zawierciański, woj. śląskie oraz 42-450 Łazy, Brzozowa 19, pow. zawierciański, woj. śląskie.
 4. Do obowiązków psychologa/ opiekuna osób niepełnosprawnych korzystających z pokoi usamodzielniających należeć będzie:
 5. współpraca z instytucjami pomocy społecznej w zakresie rekrutacji uczestników do projektu,
 6. współpracowanie z innymi specjalistami ścieżki reintegracji zgodnie z założeniami projektu ZAZ
 7. rozpoznawanie i diagnozowanie potrzeb bio-psycho-społecznych osób niepełnosprawnych (ON),
 8. współpraca z zespołem w zakresie opracowywania diagnozy oraz indywidualnego programu rehabilitacyjnego,
 9. wspomaganie niepełnosprawnych pracowników ZAZ w rehabilitacji społeczno-zawodowej,
 10. wspomaganie ON w rozwoju sprawności psychofizycznych niezbędnych m.in. do podjęcia pracy,
 11. planowanie grupowego i indywidualnego planu działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania i potrzeby ON,
 12. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych,
 13. dokumentowanie, monitorowanie i ocenianie procesu terapeutycznego,
 14. kontrola przestrzegania praw i obowiązków ON korzystających z pokoi usamodzielniających,
 15. współpraca i wspieranie ON korzystających z pokoi usamodzielniających w rozwiązywaniu problemów.

CAŁA OFERTA DO POBRANIA:

psycholog ZAZ oferta pracy

 

udostepnij

Comments are closed.