Zmiana daty zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Szanowni Państwo

w nawiązaniu do pisma nr PSI.6334.47.2021 z 30 marca 2021 r. uprzejmie informuję,
że w piśmie nr DSR.V.831.46.2020.AB z 9 kwietnia 2021 r. Departament Polityki Rodzinnej
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wskazał, iż w związku z rozporządzeniem Ministra Rodziny
i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 653), zmianie uległa data
zakończenia czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem, działanie żłobków, klubów dziecięcych
oraz dziennych opiekunów pozostanie zawieszone do 18 kwietnia 2021 r.

Ponadto wskazanym rozporządzeniem uchylono również § 3 rozporządzenia
z 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, stanowiący
o możliwości czasowego ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki przez dyrektora żłobka, osobę
kierującą pracą klubu dziecięcego lub przez dziennego opiekuna.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o możliwie, jak najszybsze
przekazanie tej informacji podlegającym Państwa nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3. Bardzo proszę również o opublikowanie niniejszej informacji na stronach internetowych
Państwa urzędów.

Z poważaniem
Grzegorz Rak
Zastępca Dyrektora
Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej

PISMO do pobrania (pdf)

udostepnij

Comments are closed.