Recent Posts by admin

Oddział w Opolu

Stowarzyszenie powstało 7 grudnia 2009 r. w Opolu przy Kościele Zielonoświątkowym z inicjatywy osób, których połączyło wspólne pragnienie niesienia pomocy osobom z różnymi problemami. Dlatego też w ramach Stowarzyszenia powstała grupa Wsparcia, w której biorą udział osoby zmagające się z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi,...
Read more

Placówka w Lędzinach

Ośrodek prowadzi schronisko dla osób bezdomnych w którym przebywa 40 osób Adres  Ul. Pokoju 37 43-143 Lędziny kontakt@chsd.pl Kontakt pod numerem 515 750 182 z Panem Danielem Wołkiewiczem - Dyrektorem lub pod numerem 798 075 691 z Panią Pauliną Gamrat - pracownik socjalny....
Read more

Placówka w Gorenicach

        Placówka prowadzi schronisko dla osób bezdomnych Adres Ul. Chrzanowska 2 , 32-327 Gorenice Kontakt 32 645 61 67...
Read more

Placówka w Witowie

        Placówka prowadzi Centrum Integracji Społecznej oraz Dzienny Dom Pomocy [caption id="attachment_782" align="alignleft" width="150"] pokój hostelowy Dziennego Domu Pomocy[/caption] [caption id="attachment_783" align="alignleft" width="150"] pracownia gastronomiczna CIS[/caption]             Adres : Witów 167, 42-446 Irządze e-mail: ddp.witow@chsd.pl lub ciswitow@chsd.pl Strona Dzienny Dom...
Read more

Placówka w Katowicach

Placówka w Katowicach prowadzi schronisko dla osób bezdomnych.  Umożliwia schronienie dla ok 30 osób.

Adres

ul. Gliwicka 89a Katowice

Kontakt do placówki 32 203 11 61

Kontakt pod numerem 515 750 182 z Panem Danielem Wołkiewiczem - Dyrektorem lub pod numerem 798...

Read more

Aż leciały pióra! – CIS Żerkowice

Aż leciały pióra! 12 marca 2018r. do naszej placówki zawitali aktorzy amatorskiego zespołu teatralnego „Na przekór” działającego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Porębie pod okiem Doroty Zieleniec odnoszącej liczne sukcesy na gruncie ogólnokrajowym. Pani Dorota jest autorką scenariusza i reżyserem. W przedstawieniu "Ptasie tarapaty" udział wzięli: Edyta Szwed, Andrzej Szwed, Tatiana Cieślik, Bronisław Grenda, Helena Grabowska, Elwira...
Read more

Recent Comments by admin

    No comments by admin yet.